Utanförskap

Skriftlig fråga 2008/09:655 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 20 februari

Fråga

2008/09:655 Utanförskap

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Anders Borg använde mycket tid och kraft i valrörelsen för att argumentera för att utanförskapet var en miljon människor. Moderaterna definierade vid flera tillfällen exakt hur detta utanförskap skulle beräknas. Denna definition beskrevs till exempel i en artikel i Ekonomisk debatt (nr 1, 2006) av den nuvarande statssekreteraren på Arbetsmarknadsdepartementet, Eva Uddén Sonnegard. Den aktuella månadssiffran för detta utanförskap var också under lång tid väl synlig på Moderaternas hemsida.

Om man räknar som Anders Borg gjorde i valrörelsen så är nu utanförskapet 5 000 fler än för två år sedan (december 2008 jämfört med december 2006, SCB).

Vad avser finansministern att göra för att minska det utanförskap som nu växer – enligt Moderaternas egen definition – utöver att byta beräkningsmodell?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-20 Anmäld: 2009-02-23 Besvarad: 2009-03-06 Svar anmält: 2009-03-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-06)