Utanförskap

Skriftlig fråga 2005/06:1772 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 8 juni

Fråga 2005/06:1772 av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Berit Andnor (s)

Utanförskap

Enligt en artikel i senaste numret av Alert (tidningen om omsorg till äldre och funktionshindrade) är det bara en bråkdel av de personer som uppbär stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som är yrkesverksamma. Det visar Socialstyrelsens nyligen utgivna rapport om handikappomsorgen i Sverige. 90 % arbetar inte alls. Detta är såklart oerhört negativt eftersom det leder till ett dubbelt utanförskap som är svårt att bryta. Genom motivation kan man nå en framgångsrik rehabilitering. Motivation är dock ofta något som människor får genom sin omgivning @ ofta via arbete, studier med mera. Utan arbete kan det alltså vara svårt att rehabiliteras.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag därför fråga socialminister Berit Andnor:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska utanförskapet bland funktionshindrade?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-08 Anmäld: 2006-06-08 Svar anmält: 2006-06-16 Besvarad: 2006-06-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-16)