USA:s barriärbygge

Skriftlig fråga 2006/07:158 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 16 november

Fråga

2006/07:158 USA:s barriärbygge

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I samband med regeringsförklaringen deklarerade statsministern att Sverige bör verka för att den transatlantiska länken stärks. Som ett led i det har utrikesministern redan genomfört ett besök i USA @ ett mycket välkommet initiativ, för övrigt. För ett par veckor sedan beslutade USA att bygga en barriär mot Mexiko för att stoppa invandringen från grannlandet. Barriären har kritiserats skarpt av flera länder. Mexiko har bland annat varnat för att relationerna mellan Mexiko och USA kan skadas. Hittills har utrikesministern inte uttalat sig i fråga om barriärbygget mellan Mexiko och USA. Jag förutsätter dock att den nya regeringen och utrikesministern skaffat sig goda relationer med USA och att man är beredd att använda dem.

Hur avser utrikesministern att agera med anledning av USA:s barriärbygge mellan USA och Mexiko?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-16 Anmäld: 2006-11-16 Besvarad: 2006-11-23 Svar anmält: 2006-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-23)