Ursprungsmärkning av kött

Skriftlig fråga 2018/19:300 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Uppgifterna om att en kvarts ton sjukt polskt kött som klassas som hälsofarligt har nått svenska konsumenter har inte helt oväntat upprört många.

I ett tidigt skede kunde köttet spåras till en restaurang i Uppsala och en restaurang i Stockholm samt till fem olika kök i Stockholmsområdet som tillhör ett skolmatsföretag. Enligt Dagens Nyheter kan över 80 skolor och förskolor i Stockholmsområdet ha serverat runt 99 kilo obesiktigat kött till sina elever.

Köttindustrin ser som bekant olika ut i olika länder. I Sverige har vi förhållandevis höga djurskyddskrav i kombination med strikta krav på köttets kvalitet. Man försöker hålla läkemedelshalten (inte minst antibiotikan) i köttet på en låg nivå, och det sker omfattande veterinärkontroller för att säkerställa att det kött som når marknaden ska vara friskt. Av den anledningen är det inte särskilt konstigt att priset, men även förtroendet, för det svenska köttet är högre än för kött från andra länder.

Den svenska djurvälfärden och de höga kvalitetskraven gör det naturligtvis svårare för svenska köttproducenter att konkurrera med utländska aktörer, då prisskillnaden gentemot importerat kött trots allt är väldigt stor. Det finns därför såväl miljö- och hälsoskäl som djurskyddsskäl att förbättra de svenska köttproducenternas och konsumenternas förutsättningar på marknaden. Som följd av rådande regelverk inom EU finns dessutom begränsade möjligheter att kontrollera kött som importerats från ett annat EU-land.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Är det aktuellt med nya krav på exempelvis ursprungsmärkning vid försäljning av kött, och vad avser ministern att göra för att framöver säkerställa att utländskt kött som når de svenska konsumenterna är besiktigat?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-20 Överlämnad: 2019-02-22 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-03-06 Svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga