Ursprungsmärkning av honung

Skriftlig fråga 2017/18:169 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

EU importerar ca 200 000 ton honung per år, och kinesisk honung utgör ungefär hälften. Sverige konsumerar ca 6 000 ton honung per år medan den inhemska produktionen utgör endast ca 3 000 ton. Den svenska marknaden är sålunda beroende av import. Det är av stor vikt att konsumenterna kan välja produkter med tydlig märkning där det framgår var honungen producerats. Svenskproducerad honung ska märkas med ”svensk honung”. Merparten av den importerade honungen i Sverige består dock i konsumentledet av en honungsprodukt med honung som är skördad i flera länder och i dag inte har samma krav på märkning. I dag förekommer stora mängder ”förfalskad” honung på marknaden som framställts av till exempel rissirap eller genom konstgjord produktion och som sålunda aldrig varit i kontakt med bin.

Enligt EU-direktiv ska animaliska produkter märkas med det ursprungsland där produkten är producerad, och även honung omfattas av detta. Medlemsländerna, till exempel Sverige, kan dock välja att tillämpa en undantagsregel som innebär att inget krav finns på namngivna ursprungsländer. Detta innebär att honungsprodukter med ursprung från flera länder endast kan märkas med någon av följande beteckningar: blandning av EU-honung, blandning av icke-EU-honung eller blandning av EU-honung och icke EU-honung.

Italien har dock valt att använda möjligheterna att på etiketten ange i vilka länder honungen producerats, vilket även har godkänts av EU-kommissionen. Jag menar att Sverige bör följa Italiens exempel och att Livsmedelsverket bör ges i uppdrag att reglera märkningen av importerad honung på etiketterna i Sverige så att ursprungsländerna anges med procent av innehållet. Det skulle ge konsumenten möjlighet att välja honung som inte har ursprungsland där hen bedömer att honungen är av osäker kvalitet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att Sverige i likhet med Italien ska införa märkning av importerad honung så att ursprungsländer framgår?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-25 Överlämnad: 2017-10-26 Anmäld: 2017-10-27 Sista svarsdatum: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga