Uranbrytning

Skriftlig fråga 2013/14:426 av Björck, Patrik (S)

Björck, Patrik (S)

den 14 februari

Fråga

2013/14:426 Uranbrytning

av Patrik Björck (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Frågan om uranbrytning är ständigt aktuell på grund av olika gruvföretags prospektering. Ett sätt att komma till rätta med frågan en gång för alla är att införa ett förbud mot uranbrytning i lag.

Jag har följande fråga:

Är näringsministern beredd att verka för ett förbud mot uranbrytning i lag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-14 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-26 Svar anmält: 2014-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-26)