Upptrappat våld mot assyrier/syrianer i Turkiet

Skriftlig fråga 2005/06:2104 av Lundgren, Kerstin (c)

Lundgren, Kerstin (c)

den 5 september

Fråga 2005/06:2104 av Kerstin Lundgren (c) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Upptrappat våld mot assyrier/syrianer i Turkiet

Det har under senare tid framkommit ett flertal exempel på att den turkiska staten inte förmår motverka brott mot assyrier/syrianer som bor kvar i Midyatområdet. Frågorna många ställer sig till följd av detta är om historien ska upprepa sig. Hur kan detta ske samtidigt som Turkiet nu ska implementera Köpenhamnskriterierna och säkerställa skydd för olika minoriteter i landet?

Det rapporteras nu om skottlossning mitt i Midyats centrum utan att någon sökt ingripa. Anmälan som gjordes till polisen verkar snarare ha förvärrat situationen. I stället för ingripande uppges detta ha följts av misshandel i centrala Midyat @ mitt framför polisen. Trots att polisanmälan har gjorts uppges inga åtgärder ha vidtagits av myndigheterna.

Detta resulterar i ytterligare upptrappning de senaste dagarna och av det följer växande oro. Assyrier/syrianer och kaldéer @ kristna minoriteter i denna del av Turkiet @ känner sig i dag alltmer utsatta och hotade. Bristen på synliga reaktioner och skydd för de drabbade gör att många upplever att den turkiska staten accepterar det som händer. Om inget sker är risken uppenbar för att fler kommer att känna sig tvingade att fly från sina hem och sin region.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga:

Avser utrikesministern att vidta åtgärder för att säkerställa att händelserna i Midyat aktivt följs upp av ambassaden som en viktig värdemätare på hur Turkiet säkerställer skyddet för olika minoriteter och inte ånyo driver människor att fly från sina hem?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-05 Förfallen: 2006-09-19 Anmäld: 2006-10-02