uppsökande verksamhet

Skriftlig fråga 2003/04:913 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 15 mars

Fråga 2003/04:913

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till statsrådet Berit Andnor om uppsökande verksamhet

För att behövande människor med psykiska och fysiska funktionshinder ska kunna efterfråga hjälp, behöver många få reda på vad de har för rättigheter och möjligheter att få hjälp. Uppsökande verksamhet är en av grundbultarna för en väl fungerande social verksamhet. Finns inte den faller människor med mindre förmåga till initiativ att söka hjälp obarmhärtigt ut från den normala samhällsgemenskapen.

Enligt såväl socialtjänstlagen som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har kommunerna en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet och information. Trots detta bryter mer än hälften av kommunerna i Skåne mot lagen. HSO Skåne har haft en enkät till kommunerna om hur de bedriver sin uppsökande verksamhet. Resultatet är nedslående och förmodligen ser det ungefär likadant ut i resten av landet. Resultatet blir att människor med fysiska och psykiska funktionshinder inte får den vård, det stöd och den omsorg de enligt flera lagar har rätt till. En del av detta ser vi genom psykiskt störda på stadsgatorna, men fler "lider" förmodligen i tysthet.

Jag vill fråga statsrådet Berit Andnor:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-15 Anmäld: 2004-03-16 Besvarad: 2004-03-24 Svar anmält: 2004-03-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-24)