Uppskovsregler vid förvärv av fastighet

Skriftlig fråga 2005/06:636 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 december

Fråga 2005/06:636 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till finansminister Pär Nuder (s)

Uppskovsregler vid förvärv av fastighet

Enligt uppgift kommer Europeiska kommissionen att dra Sverige inför unionens domstol för att tvinga fram en ändring av reglerna för uppskov av reavinstskatt vid förvärv av fastighet. Bakgrunden är att svensk skattelagstiftning enbart medger uppskov med reavinst vid förvärv av fastighet i Sverige, vilket strider mot principen om fri rörlighet för medborgare och kapital inom unionen.

I meningsutbytet mellan svenska regeringen och kommissionen har regeringen valt att hemligstämpla delar av skriftväxlingen. Det är allvarligt att regeringen, som verkat för offentlighetsprincipen inom unionen i andra sammanhang, valt att hemligstämpla information som är av yttersta intresse för medborgarna. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen vill mörka vilka konsekvenser kommissionens agerande kommer att medföra för småhusägare och fastighetsägare i Sverige, nämligen uppskovsreglernas avskaffande. En sådan utveckling anser jag vore ytterst allvarlig.

Avser finansministern att verka för ett offentliggörande av svaret till kommissionen, och när offentliggörs svaret?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-15 Anmäld: 2005-12-15 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)