Uppskovsränta som inkomst

Skriftlig fråga 2008/09:1094 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 21 juli

Fråga

2008/09:1094 Uppskovsränta som inkomst

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I samband med förändringen av fastighetsskatten föreslog finansministern att uppskoven skulle beskattas genom en räntebeläggning på 0,5 procent. Räntebeläggningen sker genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital med 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång, vilket vid 2009 års taxering motsvarar en avdragsgill ränta med 3,25 procent på skattekrediten.

Ränteskatten ökar alltså inkomsten vilket påverkar inkomstprövade stöd och bidrag från samhället som exempelvis kommunalt bostadstillägg (KBT). Flera äldre har reagerat på detta.

Avser finansministern att vidta ändringar i ränteskattens utformning med anledning av att inkomstprövade stöd och bidrag som KBT påverkas genom den nuvarande tekniska konstruktionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-07-21 Besvarad: 2009-08-04 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-04)