Uppsagdas ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2008/09:99 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 17 oktober

Fråga

2008/09:99 Uppsagdas ekonomiska situation

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Volvo Personvagnar hade vid årets början ca 24 400 anställda över hela världen, varav 17 600 i Sverige. I juni varslades 1 200 personer. I oktober varslades ytterligare 3 300 personer om uppsägning, varav 2 000 arbetare och 700 tjänstemän i Sverige. I Göteborg handlar det om 1 650 arbetare och 580 tjänstemän. I Skövde och Floby drabbas 60 tjänstemän. Dagens varsel är alltså utöver de 1 200 som varslades i juni. Därtill kommer alla underleverantörer som också kommer att säga upp personal.

Många varslade står inför en problematisk ekonomisk situation, i ett hushåll kan båda vara varslade Volvoanställda. Flera av de 500 000 svenskar som lämnat a-kassan jobbar säkert på Volvo. Det är inte heller osannolikt att många inte lyckats få ett nytt arbete efter 200 dagar varefter a-kassan reduceras.

Vi talar också om människor som kan ha både barn och hus. Är det rimligt att människor kommer att tvingas sälja sina bostadsrätter eller villor eftersom de inte klarar att betala på sina lån? För vad kommer socialtjänsten i kommunerna att säga då den utan arbetslöshetsförsäkring eller med otillräcklig a-kassa dyker upp för att få hjälp?

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder med anledning av att uppsagda kan komma att tvingas göra sig av med sina hem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2008-10-17 Inlämnad: 2008-10-17 Svar anmält: 2008-10-22 Besvarad: 2008-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)