Upprustningen av Emmabodabanan

Skriftlig fråga 2008/09:954 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 20 maj

Fråga

2008/09:954 Upprustningen av Emmabodabanan

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Under hösten 2008 kom beskedet att Emmabodabanan skulle upprustas för 800 miljoner kronor, en upprustning som varit efterfrågad länge eftersom banan är i mycket dåligt skick.

Nu kommer nya uppgifter.

Enligt Blekingenytt, som har tagit del av arbetsmaterial från Banverket, kommer restaureringen att skjutas på framtiden och inte påbörjas förrän tidigast år 2013. Ett sådant besked går stick i stäv med de besked som statsrådet har lämnat under debatter i riksdagen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en upprustning av Emmabodabanan ska påbörjas under 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-20 Anmäld: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-27 Svar anmält: 2009-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-27)