Upprustning av leder i fjällområden

Skriftlig fråga 2018/19:662 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Natur och friluftsliv är centrala delar inom många områden som rör bland annat hälsa, turism, regional utveckling, kulturarv och livskvalitet. Turismen i bland annat fjällvärlden ökar, och leder behöver upprustning. Naturvårdsverket har meddelat att i dagsläget räcker pengarna inte till, och en förändring är nödvändig gällande de statliga lederna i Sveriges fjällområden. För att turismen med dess näringar ska kunna fungera och utvecklas behöver bland annat stigar, skyltar och broar vara i fint skick.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa de statliga ledernas underhåll och upprustning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-16 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga