Upprustning av Kinnekullebanan

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Förslag på en ny nationell transportplan ska snart överlämnas till regeringen och sedan väntas regeringen fatta beslut våren 2018.

Man hör mycket om regeringens planer och vilja att bygga nya höghastighetståg trots att dessa är mycket dyra, olönsamma och inte löser dagens transportbehov.

Våra stambanor så som Västra stambanan behöver upprustas nu och många mindre järnvägsbanor är i stort behov av en upprustning.

Kinnekullebanan i Skaraborg är en sådan mindre bana, som idag har fått sänkt hastighet och inga tydliga besked från Trafikverket om en upprustning.

Kommuner i Skaraborg och Regionen har uttalat att man är villig att satsa på Kinnekullebanan och min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att se till att våra mindre järnvägsbanor och Kinnekullebanan verkligen får den upprustning som är nödvändig? 

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2017-07-21 Inlämnad: 2017-07-21 Sista svarsdatum: 2017-08-04 Inte besvarad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga