Upprustning av infrastrukturen i Kalmar län

Skriftlig fråga 2006/07:1281 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 31 maj

Fråga

2006/07:1281 Upprustning av infrastrukturen i Kalmar län

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regionförbundet, samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län har enats om ett förskotteringspaket på 1,5–2,5 miljarder kronor som kommer att erbjudas regeringen. Syftet är att medverka till en upprustning av länets vägar och järnvägar. I ett uttalande konstaterar regionförbundets ordförande Leif Larsson, c: Staten har tidigare prioriterat investeringar i de delar av landet som växer, men nu frångår man den linjen då det går bra för Kalmar län och det accepterar vi inte.

När detta förskotteringspaket nu har presenterats vill jag fråga statsrådet vad hon är beredd att göra när det gäller investeringar i vägar och järnvägar i Kalmar län.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-31 Anmäld: 2007-05-31 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)