Upprustning av Ådalsbanan

Skriftlig fråga 2007/08:252 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 12 november

Fråga

2007/08:252 Upprustning av Ådalsbanan

av Eva Sonidsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Banverket har i dagarna redovisat till regeringen sitt reviderade planförslag. Av planen framgår att det saknas pengar i Banverkets investeringsbudget eftersom priserna har ökat hittills med omkring 4 procent medan anslaget endast har räknats upp med knappt 2 procent.

Detta innebär bland annat att det inte finns pengar till upprustning av Ådalsbanan. Ådalsbanan har en stor betydelse för de regionala gods- och persontransporterna. Dessutom är den en nödvändig länk till Botniabanan. Om inte Ådalsbanan byggs enligt den nu gällande tidtabellen riskerar Botniabanan att stå oanvänd i flera år i väntan på att Ådalsbanan rustas upp.

Det skulle vara ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar om inte denna järnvägssatsning skulle kunna användas, för att en länk i systemet saknas. Samtidigt skulle Ådalen få vänta ytterligare några år på en nödvändig upprustning av infrastrukturen till men för näringslivet och för de boende.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder för att Ådalsbanan kan rustas upp enligt de nu gällande planerna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-12 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)