Upprättelse för vanvårdade

Skriftlig fråga 2009/10:287 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 4 december

Fråga

2009/10:287 Upprättelse för vanvårdade

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den pågående vanvårdsutredningen innebär ett viktigt arbete för att dokumentera den vanvård som skedde under 1900-talet av barn i svenska fosterhem, barnhem och på institutioner. Det är viktigt att vi får en bra dokumentation av det som har skett, men samtidigt finns det ett stort behov av att frågan får ett avslut och att samhällets upprättelse för de utsatta inte drar ut längre på tiden än vad den redan har gjort. Många som drabbats av vanvården har kommit att få ett hårt liv och flera är nu äldre. För att så många som möjligt ska få uppleva upprättelse måste denna fråga därför snarast få ett avslut.

Vi har redan i dag tillräcklig kunskap från utredningen för att kunna veta att upprättelse behövs och att skjuta upp den frågan till dess att den fullständiga dokumentationen finns är inte acceptabelt. I början av nästa år förväntas delrapporten, som bygger på en stor mängd intervjuer, presenteras. Utifrån den borde det vara läge att gå vidare.

Jag undrar därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de som har drabbats av vanvården inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på ursäkt och upprättelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-04 Anmäld: 2009-12-04 Svar anmält: 2009-12-15 Besvarad: 2009-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-15)