Uppkomsten av coronapandemin och det fransk-kinesiska laboratoriet i Kina

Skriftlig fråga 2019/20:1284 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Frankrike har sedan 2004 ett samarbete med Folkrepubliken Kina kring ett viruslaboratorium i just Wuhanprovinsen i Kina. Själva laboratoriet stod färdigt 2018 och har besökts av president Macron. P4-laboratoriet uppges ägna sig åt forskning kring infektionssjukdomar. Det finns ett avtal mellan staterna som reglerar förhållandena. Men kontrollen ligger i kinesiska händer.

USA sägs 2018 ha säkerhetsgranskat denna anläggning med kritiska anmärkningar. I Frankrike finns nu spekulationer om att detta laboratorium på något sätt kan kopplas till uppkomsten och spridningen av den smitta som står bakom den pandemi som skakar vår värld. Det handlar bland annat om anklagelser om att ha handhaft biologiskt material på ett oförsiktigt sätt eller rent av sålt försöksdjur på marknader – i grunden djupt allvarligt och bestickande.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad har ministern och Sverige för avsikt att be Frankrike att öppet redovisa för EU:s övriga medlemmar vad landet vet om det fransk-kinesiska P4-laboratoriet i Wuhanprovinsen och dess eventuella koppling till nuvarande pandemi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-29 Överlämnad: 2020-04-29 Anmäld: 2020-04-30 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga