Upphandlingsregler för kommunerna med anledning av Sysavdomarna

Skriftlig fråga 2008/09:376 av Johnson, Jacob (v)

Johnson, Jacob (v)

den 10 december

Fråga

2008/09:376 Upphandlingsregler för kommunerna med anledning av Sysavdomarna

av Jacob Johnson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Jag ställde i juni 2008 en interpellation till statsrådet Mats Odell med anledning av de uppmärksammade så kallade Sysavdomarna som innebär att kommuner inte kan betrakta samägande i till exempel ett gemensamt avfallsbolag som egen-regi-verksamhet utan måste upphandla avfallshantering på marknaden. Domarna får självklart stora konsekvenser inom avfallsområdet för de berörda kommunerna men kan även tolkas som att det gäller för andra kommunsamarbeten i bolagsform.

I min interpellation frågade jag bland annat statsrådet: Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att kompensera kommunernas bristande möjlighet till effektiv samverkan, vilket är en av konsekvenserna av Regeringsrättens dom i Sysavmålet? Statsrådet svarade då att det krävs en fördjupad analys av exakt vilka konsekvenser domarna kommer att få på den kommunala sektorn och marknadens aktörer och vilket utrymme EG-rätten egentligen ger oss på detta område. På frågan om när denna analys kan föreligga svarade Mats Odell: Vi har ingen tid att förlora. Vi arbetar så fort och effektivt som möjligt tillsammans med de inblandade parterna för att analysera och så småningom komma med förslag.

Det har nu gått mer än fyra år sedan det första domstolsutslaget angående Sysavfallet och snart sex månader sedan min interpellation till statsrådet Odell. Jag vill därför fråga statsrådet:

När avser statsrådet att presentera regeringens analys av konsekvenserna av Sysavdomarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-10 Anmäld: 2008-12-10 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)