Upphandlingsregler för att främja avknoppning

Skriftlig fråga 2007/08:1348 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 12 juni

Fråga

2007/08:1348 Upphandlingsregler för att främja avknoppning

av Mats Gerdau (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Regeringen har tydligt deklarerat att den vill främja avknoppning av skolor och annan kommunal verksamhet. Jag tycker att det är en bra ambition från regeringens sida. I ett pressmeddelande från oktober 2007 sägs att ”regeringen har för avsikt att anpassa eller komplettera upphandlingsreglerna till de speciella omständigheter som råder inom offentlig sektor för att underlätta avknoppning”.

Nyligen kom en rapport där Statskontoret hävdar att det finns juridiska komplikationer med de avknoppningar som genomförts i Sverige under 20 års tid. Trots att intresset från personalens sida för att knoppa av skolor och förskolor är mycket stort – Skolverket fick in över 50 sådana ansökningar förra året – så har arbetet i praktiken avstannat. Det finns därför ett stort behov av de nya upphandlingsregler som regeringen aviserat.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet när han avser att ta initiativ till förslag om nya upphandlingsregler som främjar avknoppning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-12 Anmäld: 2008-06-12 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)