upphandlingen av kollektivtrafiken

Skriftlig fråga 1999/2000:550 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 10 februari

Fråga 1999/2000:550

av Eva Arvidsson (s) till näringsminister Björn Rosengren om upphandlingen av kollektivtrafiken

Jag är väl medveten om att det är Stockholms läns landsting som har ansvaret för pendeltågstrafiken. Men mot bakgrund av hur skandalöst dåligt den nye entreprenören Citypendeln sköter trafiken och hur dåligt den borgerliga majoriteten har följt upp avtalet med Citypendeln finns det alla skäl att regering och riksdag engagerar sig både i de konkreta problemen och principfrågan om upphandling av kollektivtrafik.

Citypendelns sätt att lösa den uppkomna situationen med brist på lokförare drabbar pendlarna i framför allt min hemkommun Nynäshamn och i Gnesta oacceptabelt hårt. För att klara 15-minuterstrafik till Västerhaninge har Citypendeln valt att ställa in all pendeltågstrafik ned till Nynäshamn som har 4 800 pendlare. Detta får till följd att pendeltågstrafiken förs över till bussar på väg 73, som av Vägverket bedöms vara en av landets mest olycksdrabbade vägar.

Min fråga är:

Avser näringsministern vidta några åtgärder av det som har hänt med pendeltågstrafiken efter det att Citypendeln har övertagit ansvaret?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-11 Anmäld: 2000-02-15 Besvarad: 2000-02-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-16)