Upphandling för matkvalitet

Skriftlig fråga 2009/10:81 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 13 oktober

Fråga

2009/10:81 Upphandling för matkvalitet

av Gunvor G Ericson (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Allt fler kommuner inser nu att god mat är en viktig kvalitetsfråga. Svensk djurskyddslagstiftning och svenskt jordbruk ligger långt framme vad gäller att tillgodose konsumenters önskemål om att äta klimatsmart och hälsosamt.

Efter mediernas rapportering tidigare i år om usla förhållanden för de danska grisarna har ett tiotal kommuner runt om i landet krav på att kött som köps in ska vara producerat i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

För tio år sedan ansågs miljökrav vid upphandling vara ovidkommande, men i dag anses det som självklart att kunna ställa miljökrav. Ett syfte med offentlig upphandling är att värna om den fria rörligheten och att leverantörer i andra EU-medlemsländer ska kunna vara med och lägga anbud i de andra länderna på ett öppet sätt och på ett sådant sätt att alla behandlas lika. Men det är inte att behandlas lika om kvalitet och produktionssätt skiljer sig åt.

Ministern säger i en radiointervju att de kommuner som ställer krav på att kött ska vara producerat i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning gör fel. Han är därför inte beredd att arbeta för att ändra lagstiftningen säger han.

– Nej, därför att jag månar om den fria konkurrensen (Ekot den 3 oktober).

Min fråga:

Delar ministern uppfattningen att det ska gå att ställa krav utifrån skillnad i kvalitet och produktionssätt mellan olika livsmedelsproducenter inom EU, och avser ministern i så fall att ta något initiativ i sammanhanget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-13 Anmäld: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-21 Svar anmält: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)