Upphandling av vårdtjänster

Skriftlig fråga 2006/07:1324 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1324 Upphandling av vårdtjänster

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Regeringspartierna har tidigare förespråkat mångfald i vården även om man nyligen lagt ned den särskilda utredningen om ökad mångfald inom vård och omsorg. För några år sedan skrev utredningen Vinst i vården om risken för att kommuner och landsting kommer i beroendeställning när det bara finns ett fåtal större privata vårdgivare. Då kommer mångfalden att minska. Utredarna konstaterade då: ”Bland de enskilda vårdgivarna finns redan tydliga koncentrationstendenser … År 2001 svarade fem företag för mer än hälften av entreprenaderna inom äldreomsorg.”

Nyligen har Försäkringskassan gått ut med upphandling av rehabiliteringstjänster där det ställs formella krav på organisationsform. Kassan kräver att om leverantörer ska samarbeta måste det vara i aktiebolagsform. Detta är att favorisera andra driftsformer framför idéburna eller kooperativa alternativ och motverka principen om konkurrens på lika villkor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka generella insatser är statsrådet beredd att vidta med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)