Upphandling av vaccin

Skriftlig fråga 2009/10:129 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 23 oktober

Fråga

2009/10:129 Upphandling av vaccin

av Jan Emanuel Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Just nu pågår ett intensivt arbete för att skydda Sveriges befolkning mot svininfluensan.

Det vaccin som upphandlas av Socialstyrelsen är framtaget genom odling i hönsägg. Enligt uppgift innehåller det också hajleverolja. På marknaden i Europa finns det ett godkänt influensavaccin – Celvapan – som framställts genom användning av cellodlingar. Det vaccinet har Sverige dock valt att inte upphandla. Den svenska försöksdjurspolitiken syftar till att begränsa användningen av djur. En röd tråd är att alternativ ska användas när sådana finns tillgängliga.

Socialstyrelsens upphandling innebär att personer som har svår äggallergi eller personer som inte vill utnyttja djur i onödan kan komma att stå utanför det skydd som vaccineringen innebär. Detta är mycket olyckligt. Det speglar inte heller den djuretiska hänsyn som försöksdjurspolitiken bygger på. Enligt min mening bör den svenska försöksdjurspolitiken också få genomslag på Socialstyrelsens upphandlingar och inom alla myndigheters områden som ansvarar för frågor där det finns möjlighet att begränsa användningen av djur inom framställning av vaccinpreparat och liknande produkter. Om det finns preparat som framställts via alternativa metoder bör dessa väljas i första hand.

Min fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att djuretisk hänsyn ska tas framöver vid upphandling av vaccinpreparat och liknande produkter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-23 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-04 Svar anmält: 2009-11-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-04)