Upphandling av transporter

Skriftlig fråga 2014/15:158 av Monica Green (S)

Monica Green (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Många transportsektorer präglas av fusk och ojusta arbetsförhållanden, därför måste svenska företag ta större ansvar när de köper transporttjänster.

Den billigaste transporten är inte den mest hållbara, det inser nog de flesta. Både privatpersoner och företagare ska ta större ansvar när de upphandlar transporttjänster, det gäller inte minst de offentliga upphandlingarna från kommuner, landsting och myndigheter.

Det är hög tid att sätta stopp för möjligheten att upphandlingar vinns genom att ha låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att aktivt arbeta för ett Sverige där marknaden befrias från social dumpning samtidigt som vi tillförsäkrar att produktionen och transporten sker under drägliga förhållanden och med respekt för arbetstagares och chaufförers grundläggande rättigheter.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad behöver stärkas och prestera bättre. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden och på våra vägar. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in som uttryckliga bestämmelser i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Det är här som transportbranschen givetvis också ska sättas under lupp för att de ska följa de lagar och regler som finns vad gäller kör- och vilotid, att betala skatt, schysta villkor,  överlast, rätt handlingar i bilen och så vidare.

Utredaren ska analysera hur krav kan ställas på att varor, tjänster och byggentreprenader produceras, tillhandahålls och utförs under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inkludera även transporter i den nyligen tillsatta utredningen om upphandlingslagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-01-12 Överlämnad: 2015-01-13 Anmäld: 2015-01-14 Svarsdatum: 2015-01-21 Sista svarsdatum: 2015-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga