Upphandling av miljövänliga datorer

Skriftlig fråga 2006/07:1214 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 22 maj

Fråga

2006/07:1214 Upphandling av miljövänliga datorer

av Désirée Liljevall (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I IT-samhället borde det vara självklart att ställa krav på att datorerna är så miljövänliga som möjligt. Det gäller både sådant som energiförbrukning och det material som används vid framtagande av datautrustning. Den offentliga sektorn borde vara ett föredöme när det gäller att ställa hårda krav på gröna datorer vid upphandling. Miljöaspekten måste vara en viktig faktor vid sidan om till exempel användarvänlighet, priset och kvaliteten på utrustningen. Men att döma av pressuppgifter spelar miljöaspekten en underordnad roll vid upphandlingar.

Jag vill därför fråga miljöministern vad han är beredd att göra för att miljöaspekten ska få en mer framskjuten plats vid offentlig upphandling av datautrustning.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-22 Anmäld: 2007-05-22 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)