Uppgradering av Inlandsbanan

Skriftlig fråga 2020/21:482 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverkets rapport Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037 säger ingenting om ett järnvägsprojekt i Sverige som, om det genomförs, blir ett av de största järnvägsprojekten för godstrafik inom EU. Det är kanske inte så förvånande då det är svenska staten – inte Trafikverket – som har ett avtal med infrastrukturförvaltaren Inlandsbanan AB.

Projektet syftar till att skapa ytterligare järnvägskapacitet för framför allt godstransporter genom halva Sverige och är en upprustning av mer än 1 000 kilometer järnväg. Inlandsbanan har under det sista året tecknat avtal med ett antal svenska och norska industriföretag, och projektet har ett starkt stöd från berörda kommuner och regioner. Europeiska investeringsbanken har visat intresse av att delta i finansiering av projektet. Projektet har sökt medfinansiering av svenska staten om cirka 1,3 miljarder svenska kronor eftersom svenska staten är ägare av infrastrukturen.

Man kan utgå från att norska staten har ett omfattande intresse av att delta i projektet och kanske rent av delta i finansieringen eftersom en betydande mängd norsk fisk transporteras på gummihjul genom Sverige.

Eftersom Inlandsbanans utveckling inte är en del av Trafikverkets ansvar och svenska staten har avtalet med Inlandsbanan AB om att järnvägen ska utvecklas vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att ta upp en diskussion med den norska regeringen om ett samarbete syftande till en uppgradering av Inlandsbanan varigenom 15 000 lastbilar med norsk fisk genom Sverige kan flyttas över till järnväg?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-13 Överlämnad: 2020-11-13 Anmäld: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga