Uppgiftsmöjligheter i brottsbekämpande syfte

Skriftlig fråga 2013/14:185 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:185 Uppgiftsmöjligheter i brottsbekämpande syfte

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Konkurrerande registerlagstiftning utgör ett problem för Tullverket. Olika regler gäller för de två huvudverksamheterna ekonomisk handel och brottsbekämpning. Tullverkets brottsbekämpning måste få möjligheten att få information genom och använda sig av alla tillgängliga uppgifter. Brott ska inte undgå upptäckt och straff genom skillnader i regelverk och på grund av stuprörstänkande.

Avser finansministern att ta initiativ till att Tullverket ska få använda alla tillgängliga uppgifter inom Tullverket i brottsbekämpande syfte?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)