Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön

Skriftlig fråga 2007/08:1558 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 18 augusti

Fråga

2007/08:1558 Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön

av Carl B Hamilton (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I The Times den 17 augusti 2008 återfinns nyheten att ryska marinen avser att utrusta sin flotta i Östersjön med kärnvapen som del av ett upprustningsprogram för att bryta ”underfinansieringen” av den ryska Österjöflottan. Som utlösande faktor anges det amerikanska robotsköldprogrammet med utplacering av anläggningar i flera östeuropeiska länder. Genomförandet av det programmet, i sin tur, har snabbats upp av de ryska kränkningarna och övergreppen i Georgien.

Ryska försvarsministeriets tidning Röda Stjärnan publicerade den 25 juli 2007 en intervju med den ryske marinchefen Masorin om bland annat den ryska flottan och den rysk-tyska gasledningen i Östersjön (se http://www.redstar.ru/2007/07/25_07/3_03.html, samt SvD den 18 augusti 2007). Marinchefen och andra ryska dignitärer har uttalat en principiell hållning, som tillsammans med dåvarande president Putins tv-uttalande den 26 oktober 2006 om ryska Östersjömarinens uppgift att skydda den planerade gasledningen, sedan tidigare indikerat en rysk ambition att ha hög marin närvaro i Östersjön, om gasledningen skulle förverkligas. Vi som från säkerhetspolitisk utgångspunkt varnat för den rysk-tyska gasledningen i Östersjön har fått rätt, dessvärre, och rysk energiexport kan nu dessutom lätt klavbinda EU:s agerande gentemot Ryssland, vilket lägger ett särskilt ansvar på Sverige som inte har en sådan energipolitisk hämsko.

I ljuset av det ryska agerandet i Georgien vill jag fråga försvarsministern följande:

Vilka slutsatser drar försvarsministern av uppgifterna om rysk kärnvapenbestyckning i Östersjön, och agerande och uttalanden om hög marin närvaro på grund av rysk energiexport i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-18 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-09-01 Svar anmält: 2008-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-01)