Uppföljningskonferens av kvinnokonventionen Cedaw

Skriftlig fråga 2009/10:259 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 december

Fråga

2009/10:259 Uppföljningskonferens av kvinnokonventionen Cedaw

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Kvinnokonventionen Cedaw är FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den följs upp i FN:s generalförsamling varje år. FN:s 54:e kvinnokommission tar plats i New York den 1–12 mars. Commission on the Status of Women, CSW, avser att följa upp Pekingplattformen från Peking.

Regeringen anger att kommande session syftar till att på global nivå utvärdera vilka åtgärder medlemsstaterna vidtagit med anledning av de åtaganden som gjorts i Pekingplattformen samt i millenniedeklarationen och när det gäller millenniemålen. Sverige har haft ansvar för att ta fram EU:s rapport om uppföljningen av Pekingplattformen med utgångspunkt från de indikatorer EU utarbetat på de tolv kritiska områdena i plattformen. Men också att rapporten kommer att presenteras vid kvinnokommissionen av Spanien. Förberedelserna hålls slutna av regeringen men är långt komna. Förra året avstod jämställdhetsminister Nyamko Sabuni från att närvara i FN men ännu har inte svar givits om regeringens närvaro 2010.

Min fråga är om jämställdhetsministern kommer att leda delegationen och närvara vid FN:s uppföljningskonferens av kvinnokonventionen 2010 med Pekingplattformen, och med millenniedeklarationen på dagordningen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-02 Anmäld: 2009-12-02 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)