Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete

Skriftlig fråga 2018/19:774 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Liberalerna presenterade hösten 2017 ett nytt rättspolitiskt program. Ett förslag som vi också motionerade om i riksdagen handlade om att ändra kommunallagen samt förtydliga att det ska åligga samtliga kommuner i landet att bedriva ett brottsförebyggande arbete. Vår erfarenhet, inte minst av den polisbrist som finns, samtidigt som otryggheten ökar, är att alla aktörer måste ta sin del av ansvaret. Det gäller inte minst den viktiga lokala nivån, som förfogar över verksamheter som skola, socialtjänst, infrastruktur, fritis och förebyggande med mera. 

Samtliga erfarenheter visar också att polisens insatser blir långt mer effektiva och verkningsfulla över tid om en samverkan sker mellan myndigheter men även med lokala myndigheter.

Konstitutionsutskottet behandlade motionen i mars 2018, och riksdagen biföll Liberalernas motion i april samma år. 

Nu när frågor om trygghet, kameraövervakning, ordningsvakter och generellt en press på hela rättsväsendet är uppe på agendan igen blir det särskilt angeläget att få fram en lagändring kring det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Det måste också återupprättas inom Polismyndigheten, där just denna verksamhetsdel varit eftersatt och inte prioriterad under många år. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blir:

 

När kommer Liberalernas förslag, som riksdagen har bifallit, att genomföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-14 Anmäld: 2019-06-17 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga