Uppföljning av stöd till arbetsgivare

Skriftlig fråga 2012/13:163 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 29 november

Fråga

2012/13:163 Uppföljning av stöd till arbetsgivare

av Roger Haddad (FP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsförmedlingen har på regeringens uppdrag möjlighet att genom olika typer av ersättningar underlätta för arbetssökande unga och vuxna att komma ut i arbetslivet. Nystartsjobb, instegsjobb och lönebidrag är exempel på statliga subventioner som arbetsgivaren får för att erbjuda personer en plats i verksamheter som på sikt kan gå över till en ordinarie anställning.

I flera av dessa program kan ersättningen uppgå till 80 procent av lönen. Det är viktigt att regeringen motarbetar och förebygger missbruk av subventioner. Även om det är viktigt att enskilda kommer ut på såväl offentliga som privata arbetsplatser är det också väsentligt att statens stöd på sikt leder till att fler övergår i en egen försörjning. Det långsiktiga målet måste vara en ordinarie anställning för personer som i dag uppbär lönebidrag.

Det finns en risk att enskilda slussas mellan arbetsgivare och arbetsförmedling. Trots aktiva åtgärder från staten finns det enskilda som upplever att det är svårt att få en fast anställning.

Mot bakgrund av detta och vikten av att regeringen följer upp effektiviteten i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är min fråga till arbetsmarknadsministern följande:

Vilka åtgärder har arbetsmarknadsministern vidtagit, och vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta, för att följa upp effekten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-30 Besvarad: 2012-12-05 Svar anmält: 2012-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-05)