Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2009/10:980 av Lavesson, Olof (m)

Lavesson, Olof (m)

den 11 augusti

Fråga

2009/10:980 Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen

av Olof Lavesson (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den nordiska samarbetsministern Christina Husmark Pehrsson och ett antal svenska ministrar träffade sina danska motsvarigheter i Malmö den 15 juni för att diskutera utvecklingen och integrationen i Öresundsregionen.

Medverkade gjorde bland andra Carl Bildt, Tobias Billström och Lena Adelsohn Liljeroth.

På mötet beslutades att undersöka behovet av en ny fast förbindelse över Öresund, hur havsmiljön kan förbättras och hur Öresundsregionen kan bli en föregångsregion för klimatsmarta lösningar.

En gemensam uppgift för de båda ministrarna är att undanröja gränshinder. Inom Öresund har regeringen hittills löst 17 gränshinder under mandatperioden. Det är imponerande, men integrationsfrågor blir emellertid aldrig färdiga.

Därför undrar jag vad statsrådet har gjort för att följa upp det svensk-danska ministermötet som hölls den 15 juni.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-08-11 Besvarad: 2010-08-26 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-26)