uppföljning av maxtaxan

Skriftlig fråga 2001/02:29 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 september

Fråga 2001/02:29

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om uppföljning av maxtaxan

På en fråga (2000/01:1666) om vilka åtgärder skolministern kommer att vidta för att kompensera de kommuner som har infört maxtaxa, och som nu upplever att de ekonomiska villkoren blir sämre än som förutsagts, svarar ministern att hon utgår från att beräkningarna kommer att bli korrekta efter att SCB har gjort erforderliga justeringar. Detta svar hjälper inte de kommuner som efter given beräkning tagit beslutet om att införa maxtaxa.

Eftersom barnomsorgen blir billigare kan ett möjligt utfall av maxtaxan bli att föräldrarna har barnen i barnomsorgen längre tid om dagarna. Om inte resurser i form av mer personal sätts in är det barnen som blir lidande. Det har visat sig att barn t.o.m. upplever stress i förskolan. Regeringen har en viktig uppgift i att följa upp maxtaxans konsekvenser på miljön för barnen i förskolan. Det finns redan metoder för att genomföra en utvärdering av maxtaxemodellen. Dock ser reformen ut att bli annorlunda än vad som först avsågs.

Min fråga till skolministern är således:

Kommer ministern att utvärdera införandet av maxtaxa enligt planerad process?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-09-26 Anmäld: 2001-10-02 Besvarad: 2001-10-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-03)