Uppföljning av elevers frånvaro

Skriftlig fråga 2016/17:8 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svenska skolresultat har under decennier haft en negativ utveckling. Sedan andra hälften av 1900-talet har kunskapsfokus ersatts av tvivelaktiga inriktningar som eroderat skolans uppdrag.

Sveriges Television redovisade den 13 september en undersökning där det konstaterades att cirka hälften av alla kommuner saknade uppföljning av elevers närvaro. I OECD:s utvärderingar av svensk skola framkommer just frånvaro som ett utmärkande problem. Svenska elever är i avsevärt högre utsträckning än andra frånvarande i skolan. Skolk och sena ankomster är vardag och omöjliggör en välfungerande lärmiljö. Att då svenska kommuner, som är ansvariga huvudmän för skolan, saknar uppföljning av närvaron sänder inte bara en olycklig signal till elever, föräldrar och lärare utan underminerar självfallet även kommunernas möjligheter att ta sitt ansvar som huvudmän.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern:

 

Hur tänker ministern och regeringen agera för att säkerställa att de kommunala huvudmännen tar sitt fulla ansvar som huvudmän över skolan och elevers närvaro?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-14 Överlämnad: 2016-09-15 Anmäld: 2016-09-16 Svarsdatum: 2016-09-21 Sista svarsdatum: 2016-09-21
Svar på skriftlig fråga