Uppföljning av digitaliseringsstrategin

Skriftlig fråga 2017/18:694 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I maj 2017 presenterade regeringen en digitaliseringsstrategi. Den består av fem delmål som rör alltifrån digital trygghet till digital ledning. Det är bra att regeringen har presenterat en strategi på området. Det som förvånar är dock att strategin saknar mätbara mål och enligt mitt förmenande kommer att bli mycket svår att utvärdera. Med tanke på den aktualitet och den samhällsomvandling som digitaliseringen innebär för arbetslivet känns det märkligt att inte ens delmålet som rör digital kompetens innehåller några tydliga förslag och mätbara mål.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att följa upp och utvärdera strategin samt delge riksdagen information om utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-31 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07
Svar på skriftlig fråga