Uppföljning av Blixkommissionens rapport

Skriftlig fråga 2005/06:1892 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 29 juni

Fråga 2005/06:1892 av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Uppföljning av Blixkommissionens rapport

Anna Lindh tillsatte 2003 en kommission med Hans Blix som ordförande för att utarbeta förslag till det fortsatta arbetet med nedrustning av nukleära, biologiska och kemiska massförstörelsevapen. Den 1 juni presenterades Blixkommissionens rapport Weapons of terror: Freeing the world of nuclear, biological and chemical arms som innehåller 60 förslag till det fortsatta arbetet.

Blixkommissionen föreslår att innehav och användning av kärnvapen bör förbjudas folkrättsligt liksom kemiska och biologiska vapen. Men innan det är möjligt anser kommissionen att det viktigaste steget är att länder ratificerar provstoppsavtalet för att förhindra utvecklingen av nya kärnvapen vilket många länder är i stånd att göra.

Kommissionen menar att kärnvapenhotet är påtagligt och att världen riskerar en ytterligare spridning av kärnvapen om inte de fem länder som först skaffade kärnvapen lever upp till sina åtaganden om nedrustning.

Min fråga till utrikesminister Jan Eliasson är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att följa upp Blixkommissionens rekommendationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarad: 2006-07-13 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-13)