Uppföljning av besökssiffror för statliga museer

Skriftlig fråga 2011/12:336 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 31 januari

Fråga

2011/12:336 Uppföljning av besökssiffror för statliga museer

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I december fattade riksdagen ett enhälligt beslut om att en utvärdering ska göras av hur besökssiffrorna för våra statliga museer ser ut sedan den fria entrén togs bort.

Har kulturministern agerat i frågan efter riksdagens beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-31 Anmäld: 2012-01-31 Besvarad: 2012-02-08 Svar anmält: 2012-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-08)