Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser

Skriftlig fråga 2011/12:292 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 12 januari

Fråga

2011/12:292 Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser

av Roger Haddad (FP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsförmedlingen avsätter, vid sidan av kommunerna, stora resurser på arbetsmarknadspolitiska insatser för att underlätta för unga och vuxna att bryta bidragsberoendet och komma vidare i studier och arbete. Genom Arbetsförmedlingen engagerar kommunerna och staten offentliga och privata aktörer att utföra insatser i syfte att snabba på etableringen på arbetsmarknaden, samt att arbetssökande unga eller vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden kan öka sina chanser att få ett eget arbete. Fas 3 är exempel på en sådan insats.

Kontroll och kvalitetsuppföljning av dessa verksamheter är nödvändigt för att kunna se om statens och samhällets resurser ger avsedd effekt. Det är viktigt att följa upp om den enskilde har erbjudits rätt insats och om insatsen faktiskt har lett till att man har kommit närmare studier eller ett ordinarie jobb. Arbetsförmedlingen har därmed ett viktigt uppdrag att följa upp insatsernas effekt men det är inte alltid som myndigheten anser sig ha tid eller resurser att genomföra systematiska kontroller.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att skärpa kvalitetsuppföljningen av Arbetsförmedlingens insatser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-01-12 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-18 Svar anmält: 2012-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-18)