uppfödningen av ankor

Skriftlig fråga 1998/99:293 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:293 av Carina Hägg (s) till jordbruksministern om uppfödningen av ankor

den 28 januari

Bristen på anka och framför allt svensk anka har varit påtaglig under en längre tid för de konsumenter som efterfrågat och efterfrågar denna vara. År 1997 producerades 23 ton ankkött i Sverige. Slakten fördelades på sju slakterier, ett större och sex mindre av typen gårdsslakterier. Svenskt ankkött, som är fritt från salmonella, skulle kunna vara en exportprodukt, men då vi i dag inte ens kan tillgodose landets eget behov av anka känns en önskad export än mer avlägsen.

Det finns dock import av anka till Sverige. En del kommer in från Danmark och Frankrike. Problemet är att dessa djur sällan är salmonellafria och mycket tas dessutom, enligt uppgift, in utanför tullens kontroll. Det är ankor som serveras på restauranger o.d. I de fall stickprov har tagits på importerad anka har det ofta funnits salmonella.

Svenskt jordbruk är en framtidsnäring och i det sammanhanget är ankan ett exempel på en vara som behöver uppmärksammas och små företag måste profilera sig mer än tidigare, samtidigt som insatser måste göras på exportsatsningar. Det svenska jordbruket är ett föredöme när det gäller djurhälsa och olika produktionskrav, vilket borde ge goodwill för svenska livsmedel, i detta fallet ankkött.

Min fråga till ministern är om ministern, för såväl svenska konsumenters behov som för exportsatsningar, tagit upp behovet av att utveckla ankproduktionen med företrädare för näringen.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-01-28 Anmäld: 1999-02-02 Besvarad: 1999-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga