Uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 2012/13:756 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 12 september

Fråga

2012/13:756 Uppehållstillstånd

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Nuvarande regler inom migrationspolitiken har tidigare diskuterats. Värmländska medier, både Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad, har rapporterat kring en 88-årig blind och döv man som ska utvisas trots att mannens dotter och enda kvarvarande släkting sedan lång tid tillbaka bor i Sverige. Migrationsverket anser bland annat att kopplingen mellan personerna i fråga inte är stark nog för att bevilja uppehållstillstånd.

Sverige ska vara ett föregångsland. Frågan är då om det är rimligt att neka en funktionsnedsatt gammal man att bosätta sig i sin dotters hem för att kunna få den hjälp och det stöd han behöver ha i vardagen. Tanken att om jag själv flyttar utomlands och där skaffar familj och arbete inte senare på ålderns höst kan ta hand om min ensamme handikappade far i mitt nya hemland känns främmande.

Det är varken humant eller rimligt med en sådan fyrkantig lagstiftning. Jag vill därför, och mot bakgrund av det nu redovisade exemplet, fråga vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-12 Anmäld: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18 Besvarad: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-18)