uppehållstillstånd för vuxenadopterade

Skriftlig fråga 1997/98:946 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)
Fråga 1997/98:946 av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för vuxenadopterade

den 20 juli

Den 25 mars i år debatterade riksdagen reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Det förelåg full enighet i riksdagen om att de nuvarande reglerna har humanitära brister.

Först avgör domstol om det finns särskild anledning att tillåta vuxenadoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den adopterade och den svenska familjen. Sedan avgör Invandrarverket om uppehållstillstånd skall medges. I flera fall har dessa båda verktyg för svenska staten kommit till olika slutsatser, varigenom rättssäkerheten hotas och familjer splittras. De facto har flera unga adopterade människor nekats uppehållstillstånd i Sverige. Någon har redan avvisats, någon väntar alltjämt under stor mänsklig press på slutligt besked.

Socialförsäkringsutskottets förslag i betänkandet inför debatten utmynnade i en begäran om att regeringen borde återkomma till riksdagen med en redovisning och eventuella förslag.

Statsrådet Schori beskrev i debatten situationen som "Kafkaliknande" och ställde sig i debatten positiv till förslaget om en översyn av reglerna.

När avser statsrådet Schori att återkomma till riksdagen med förslag till konsekventa regler för uppehållstillstånd för vuxenadopterade?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-07-20 Anmäld: 1998-07-27 Besvarad: 1998-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.