Uppehållstillstånd för traffickingoffer

Skriftlig fråga 2013/14:279 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 19 december

Fråga

2013/14:279 Uppehållstillstånd för traffickingoffer

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Människohandel eller trafficking är en av de mest utbredda och grövsta formerna av våld. Trafficking är snabbt ökande och bedöms vara den tredje största formen av organiserad brottslighet efter vapen- och narkotikahandel och omsätter miljarder årligen. Människor exploateras överallt, och Sverige är inget undantag. Mellan 400 och 600 traffickingoffer kommer till Sverige varje år, enligt rikskriminalen.

Människohandeln med främst kvinnor och flickor syftar till att tvinga in dem i prostitution, under mer eller mindre slavliknande förhållanden, och deras rättigheter kränks av såväl förövare och kidnappare som stater och nationella rättssystem. I sitt jultal nyligen lyfte statsministern upp problemen med trafficking. Det är bra, och jag välkomnar att statsministern lyfter upp frågan om en översyn av straffen för köp av sexuell tjänst kopplat till människohandel eller koppleri.

För att kunna straffa dem som står bakom denna brottslighet gäller det att det finns människor som vågar vittna, och möjligheten för dem att kunna få permanent uppehållstillstånd kan vara en avgörande faktor att våga.

Människor som har utsatts för gränsöverskridande människohandel är offer för ett allvarligt brott och ska ges tillgång till skydd och bistånd. Bekämpandet av människohandelns komplexa problem måste ske rättligt, socialt och ur ett jämställdhetsperspektiv.

Med ovanstående som bakgrund vill jag fråga:

Kommer statsministern att verka för att utöka skyddet för de kvinnor som vittnar så att de kan välja att stanna i Sverige med permanent uppehållstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)