uppehållstillstånd för bosnier

Skriftlig fråga 1997/98:1000 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:1000 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för bosnier

den 10 augusti

I Sverige finns en grupp på 600-700 bosnier med kroatiska pass. De flesta är i 50-60-årsåldern. Där finns far- och morföräldrar som levt i hushållsgemenskap på flyktingförläggningar med sina barnbarn i kanske 3-4 år och som kommer att skiljas från dem på oviss tid. Där finns blandäktenskap. Där finns unga ensamstående män som valt att inte bilda familj med tanke på den osäkra framtiden. Många i denna grupp är sjuka, både fysiskt och psykiskt. Enligt Utlänningsnämndens tillämpning av utlänningslagen finns det inte tillräckliga skäl för dessa människor att få stanna i Sverige. Kroatien har visserligen skrivit under ett återvändandeavtal, men enligt statssekreterare Gun-Britt Andersson går arbetet trögt och regeringen förlitar sig på internationella påtryckningar. Vi talar här om en grupp människor, många äldre och sjuka, som kommer att avvisas under augusti i år. Enligt den nya UtL som trädde i kraft den 1 januari 1997 skall regeringen i allt större utsträckning styra rättstillämpningen i utlänningsärenden genom förordningar bl.a. vad gäller förutsättningar för uppehållstillstånd av humanitära skäl. Hittills har regeringen utnyttjat den möjligheten vid ett tillfälle.

Min fråga till statsrådet Schori är:

Har regeringen för avsikt att använda sin utvidgade rätt att via en förordning styra förutsättningarna för uppehållstillstånd av humanitära skäl för gruppen bosnier med kroatiska pass som talas om ovan?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-10 Anmäld: 1998-08-17 Besvarad: 1998-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga