Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning (KY)

Skriftlig fråga 2005/06:748 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 4 januari

Fråga 2005/06:748 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning (KY)

I en departementspromemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet har förslag lämnats som ska göra det möjligt att bedriva hela eller delar av en kvalificerad yrkesutbildning (KY) som uppdragsutbildning.

I promemorian föreslås, att anordnare efter beslut av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska ha rätt att bedriva en kvalificerad yrkesutbildning på uppdragsbasis om vissa förutsättningar är uppfyllda. Uppdragsutbildningen ska bland annat ha sin grund i en reguljärt anordnad kvalificerad yrkesutbildning och bedrivas med samma kvalitetskrav.

Departementets förslag bygger i stort på underlag och förslag som myndigheten tidigare har redovisat till regeringen. Men på en punkt avviker promemorian från myndighetens förslag. Myndigheten ansåg att alla utbildningar som ansökt om att få bedriva kvalificerad yrkesutbildning och som uppfyllde myndighetens kvalitetskrav skulle ges möjlighet att erbjudas som uppdragsutbildning, även om utbildningen nekats statsbidrag på grund av fullt anslagsutnyttjande.

Kristdemokraterna har i andra sammanhang verkat för kvalitet och flexibilitet för utbildning, till exempel att vetenskapsområde ska ges till de lärosäten som uppfyller Högskolverkets kvalitetsgranskning, oberoende av regeringsbeslut. Är kvalitetskriteriet tillgodosett, så bör utbildningen kunna erbjudas.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att kvalificerade yrkesutbildningar som nekats statsbidrag ska kunna ges som uppdragsutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-04 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-17 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-17)