Uppbörd av medlemsavgift till religiöst samfund

Skriftlig fråga 2005/06:1835 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 15 juni

Fråga 2005/06:1835 av Gustav Fridolin (mp) till finansminister Pär Nuder (s)

Uppbörd av medlemsavgift till religiöst samfund

Sedan kyrkan skildes från staten har Miljöpartiet vid ett flertal tillfällen ifrågasatt varför staten fortfarande ska administrera och begära in medlemsavgifterna till vissa religiösa samfund. I ett brev till regeringen har Skatteverket kommit till samma insikt och begär nu att slippa behöva administrera dessa avgifter. Bland annat pekar man på att det kan upplevas integritetskränkande att en statlig myndighet utreder enskilda medborgares religiösa tro och övertygelse. Dessutom har det med vissa registrerade samfund funnits uppenbara problem med medlemslistorna och personer har sannolikt, genom skattesystemet, betalat medlemsavgift till samfund man helst inte önskat vara med i.

Mot bakgrund av Skatteverkets begäran vill jag fråga finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att staten inte längre genom Skatteverket ska administrera medlemsavgifterna till religiösa samfund.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-15 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-22 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-22)