Unmikpass och Slovakien

Skriftlig fråga 2006/07:1465 av Habsburg Douglas, Walburga (m)

Habsburg Douglas, Walburga (m)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1465 Unmikpass och Slovakien

av Walburga Habsburg Douglas (m)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Mellan den 8 och den 10 juni hölls en Europakonferens i staden Žilina, i norra Slovakien. Till konferensen kom deltagare från alla EU:s medlemsländer och från hela Balkan. Bland deltagarna fanns en grupp från Kosovo med Unmikpass, som försökte få visum för att kunna passera gränsen. Men de fick inget visum. Orsaken till detta var att Slovakien inte erkänner Unmikpasset.

Slovakerna är stolta över att de är på väg att uppfylla alla kriterier som krävs för att kunna delta i Schengensamarbetet. De har varit särskilt framgångsrika med övervakningen av gränsen till Ukraina.

Men samtidigt erkänner Slovakien inte Unmikpasset, som är ett FN-dokument som godkänns av övriga EU-medlemmar. Det betyder att Slovakien försvårar den fria rörligheten för medborgare i ett land som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, och för förhandlingar med EU.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om statsrådet avser att vidta åtgärder för att underlätta för kosovarerna med Unmikpass att komma in i Slovakien.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-06 Besvarad: 2007-08-13 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-13)