Unifems framtid

Skriftlig fråga 2006/07:1315 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 juni

Fråga

2006/07:1315 Unifems framtid

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Unifem är FN:s utvecklingsfond för kvinnor. Det är angeläget att markera kvinnors rättigheter genom ett starkt FN-organ direkt underställt en undergeneralsekreterare och med ett finansieringssystem som möjliggör en verklig satsning på kvinnors rättigheter. Enligt min uppfattning finns i dag oklarheter när det gäller inställningen till genderfrågorna och hur arbetet med dem ska organiseras. Den svenska regeringen måste aktivt arbeta för att stärka kvinnors rättigheter vid reformeringen av FN-systemet.

Jag vill fråga utrikesministern på vilket sätt han tänker arbeta för att stärka Unifem.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-07 Anmäld: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-13 Besvarad: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)