Unifem

Skriftlig fråga 2007/08:1220 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 15 maj

Fråga

2007/08:1220 Unifem

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons kampanj Unite to End Violence against Women är ett initiativ som välkomnas av oss som arbetar med frågan nationellt, regionalt och internationellt. Jag stöder Ban Ki-Moons uttalande att våld mot kvinnor inte kan vänta, och ser likaså kopplingen till millenniemål 3. Men regeringen aviserar att man ska fortsätta att minska sitt ekonomiska bidrag till Unifem, United Nation Development Fund for Women. Sidas anslag för projektbidrag har också minskat men har inte angetts för 2008 och framåt. Unifems finansieringsnivåer visar enligt Unifems chef Joanne Sandler på ett väldigt gap som måste fyllas för att våldet mot kvinnor ska kunna avskaffas. Som komplement till anslag lanserades en Internetbaserad kampanj tillsammans med Unifems goodwillambassadör Nicole Kidman, Say NO to Violence against Women, www.sayNOtoviolence.org – vilken också regeringen kan skriva under – ett initiativ som välkomnas samtidigt som jag vill understryka att staten har ansvar för att stoppa våldet mot kvinnor.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är mot bakgrund av behov och aviserade sänkningar av det ekonomiska bidraget:

Vilka finansieringsnivåer för anslag till Unifem kommer statsrådet att redovisa för mandatperioden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-15 Anmäld: 2008-05-15 Svar anmält: 2008-05-22 Besvarad: 2008-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-22)