Ungerns krympande demokrati

Skriftlig fråga 2019/20:328 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Enligt den senaste frihetsrapporten från Freedom House markerar 2018 det år då EU för första gången har ett medlemsland som inte längre anses vara helt fritt, nämligen Ungern. Ungern anses nu vara ”delvis fritt” och befinner sig därmed i samma kategori som Mexiko och Indonesien. Under 13 år har Ungerns demokrati systematiskt monterats ned, och inget talar för att landet kommer att nå en demokratisk vändpunkt.

I slutet av oktober rapporterade tidningen EU Observer att ett av Ungerns största oppositionspartier har blivit utsatt för razzior med syftet att fabricera skattefusk. De statliga aktionerna mot oppositionspartier följer en dyster röd tråd av auktoritära inslag som Orbáns regering använder sig av för att befästa sin makt och tysta kritiker.

Ungern är en av EU:s största nettomottagare av finansiella medel, och det ter sig som om Ungern inte är med i EU för att de delar den västerländska demokratin utan snarare för att det gynnar deras ekonomiska intressen. EU ställer, med rätta, hårda krav på länder som vill bli medlemsländer inom EU men saknar effektiva verktyg för att sanktionera medlemsländer som bryter mot fundamentala demokratiska rättigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Avser regeringen, och i så fall hur, att markera mot Ungerns krympande demokratiska utrymme?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-20 Svarsdatum: 2019-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga